Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Organisme autònom local : 100% participat per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Drets Socials
Gerent
:
Ramon Lamiel Villaró