Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA

Societat mercantil municipal : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals com a soci únic.
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació
Directora executiva
:
Rosa Ortiz Gimeno