Activitats

07/06/2016 - 15:42
Les activitats de la vida quotidiana i els moments de cura han de ser l’eix central de l’ambient educatiu del l’escola bressol. (Currículum i orientacions educació infantil Primer cicle) Cura: Acció...
Dolors Canals
27/04/2016 - 18:10
Dolors Canals Farriols, metgessa, biòloga i pedagoga va morir a Barcelona el  31 de març de 2010, a l’edat de 97 anys. Entre d’altres responsabilitats al nostre país, va ser la encarregada de les...