La vida quotidiana a l’escola bressol . “En el dia a dia, nada és banal, nada és rutina” Penny Ristcher

Les activitats de la vida quotidiana i els moments de cura han de ser l’eix central de l’ambient educatiu del l’escola bressol. (Currículum i orientacions educació infantil Primer cicle)

Cura:

  • Acció de proporcionar cura física.
  • Preocupar-se/interessar-se per algú.
  • Reflexió, pensament, interès reflexiu que un posa en alguna cosa.

Cura de les families. Compartim un mateix desig: tenir cura i acompanyar  el desenvolupament i els processos de vida dels infants. a l'escola tenim cura i respectem els moments íntims de cada família, la  seva manera de ser i estar dins l’escola, facilitant una relació de confiança mútua, de trobada amb l’altre. Per l’infant el pare i la mare són les persones més importants. Família i escola establim relacions que ens ajuden a créixer.

Cura de l'infant. L’infant és un ésser competent, que aprèn, que creix, que es relaciona, que coneix…És el constructor del seu propi coneixement.Cada infant, és ésser únic i individual, té els seus propis interessos i necessitats.

Cura de les situacions quotidianes. La vida quotidiana a l’escola bressol significa tenir cura de totes les situacions: joc, alimentacio, descans, relacions, expressió motriu i lliure moviment,….
Aquests moments de vida quotidiana són essencials per al desenvolupament autònom dels infants. Ells són els protagonistes de la seva pròpia acció i, per tant, són ells els que marquen el ritme del seu procés vital.
Des de l’escola s’acompanyen aquests processos tot respectant els interessos de cada infant, deixant que es desenvolupin al màxim i d’una manera autònoma les seves capacitats. Per això, procurem crear una atmosfera tranquil·la i agradable on, els adults, oferim un espai acollidor i de relacions afectives i estables.

L’essencial és que l’infant descobreixi les coses per ell mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li proporcionarà un saber molt diferent d’aquell que aconsegueixi quan se li donen les respostes”.Emmy Pikler

Cura del joc. El joc és una conducta espontània que mou als infants a interactuar amb els altres i amb els objectes. El joc proporciona plaer, benestar i equilibri emocional. Potència l’aprenentatge i promou el desenvolupament.

Cura dels espais i materials. Materials que ajuden a l’exploració, la manipulació, l’observació, la creativitat,... donem importància a la bellesa i l’harmonia dels ambients i els materials, d’aquesta manera potenciem la sensibilitat estètica del infants

Cura del lliure moviment. L’infant es comunica a través del seu cos, en qualsevol moment de la seva vida quotidiana. Entenem així que, per l’infant el seu cos és un vehicle de relació i d'expressió.

Cura de l'alimentació, la higiene, el descans. Amb una actidud d'afecte i respectuosa per a cada infant, amb l'objectiu que esdevinguin situacions de benestar físic i emocional. Afavorint el creixement de l'infant en la seva autonomia i autoestima.

Cura de les relacions i emocions. Des de que neix, l’infant inicia un camí de relacions.  El primer vincle l’estableix  amb el seu entorn més proper: els pares, avis, germans,...
El vincle és una relació especial que l’infant estableix amb les persones més properes. A l’escola, cadascú des del seu lloc, construeix una història de relacions entre persones que es miren, es reconeixen i s’accepten. Les relacions no sempre són fàcils. N’hem d’aprendre i  a vegades necessitem temps per saber-ho fer de la millor manera possible. Quan aconseguim crear un bon clima de relacions els valors que se’n deriven afavoreixen l’equilibri personal: benestar, seguretat, autoestima, respecte, autonomia, responsabilitat, sentit de pertinença, satisfacció d’estimar i de sentir-se estimat,...