El nostre projecte educatiu

L' Escola Bressol Municipal Manigua està situada al barri de Congrés-Indians, al districte de Sant Andreu.

L' escola ocupa un edifici d'una planta i tots els espais estan pensats amb intencionalitat educativa.

Les aules tenen sortida directa al pati i a la sala d'usos múltiples, i totes estan comunicades entre si. Aquesta distribució de l'espai permet fomentar les relacions inter-grupals i organitzar activitats conjuntes.

Amb els infants de 2 a 3 anys, es fan activitats psicomotrius un cop per setmana a la pista esportiva municipal que hi ha al pis inferior i que està comunicada directament amb l'escola bressol.

Pel que fa al nostre projecte educatiu, entenem per Educar el fet d'afavorir el desenvolupament harmònic de la persona, tenint en compte que cada infant és diferent; per tant, hi ha tants processos com infants. Partim d'una concepció de l'infant com d'un ésser competent, ple d'habilitats, i per tant protagonista dels seus processos d'aprenentatge, únic en les seves interaccions amb el medi i amb les persones, amb les que es relaciona de diferent manera.

Els infants perceben el món d'una manera global, per tant l'educació infantil s'ha de organitzar a partir d'aquesta perspectiva de la vida quotidiana i dels contextos reals de l'infant, d'allò proper que l'envolta.

El centre forma part de diversos projectes municipals com són el projecte d'Agenda 21 Escolar per a la sostenibilitat i per promoure que la natura sigui present a l'escola, i el projecte del BAM (Biblioteca Artur Martorell) per apropar la literatura infantil als nens, nenes i les seves famílies.

L' escola també està oberta al barri i participa activament amb diferents entitats com la comissió de festes o el casal de barri congrés-indians.

El centre participa, conjuntament amb les escoles bressol municipals del districte, en la Xarxa d'Atenció a la Petita Infància de Sant Andreu. La participació en aquest projecte té com a objectiu incidir en la millora de la criança i l'educació dels infants de 0 a 3 anys, així com avançar en la cultura de la petita infància.

Per últim, les relacions amb les famílies són molt importants per a l'equip educador de l'escola. Per això es fomenta la participació de les famílies en activitats de l'escola, en l'organització de celebracions conjuntes, en l'AMPA i en el Consell Escolar.