El nostre projecte educatiu

A l'escola bressol municipal Marina ens definim com una escola catalana, oberta a totes les cultures i potenciadora del respecte, la convivència i la diversitat.

A l'escola bressol municipal Marina entenem als nens i nenes com una globalitat i afavorim el seu desenvolupament integral. Prioritzem i cobrim en primer lloc les seves necessitats bàsiques d'alimentació, descans, higiene, afectives i de socialització.

Potenciem el desenvolupament de l'autonomia i l'adquisició d'hàbits personals i de relació amb l'entorn en un context adequat a les seves necessitats i possibilitats. Ajudem a que l'infant vagi aprenent mitjançant un procés de construcció des de les seves activitats i ho faci a partir de les seves pròpies experiències.

A l'escola bressol Marina els espais estan organitzats per desvetllar la curiositat i la sensibilitat narrativa, representativa i plàstica. Les activitats de joc i aprenentatge les dissenyem a partir de les activitats de la vida quotidiana i les organitzem en espais de referència.

L'educadora tutora és la responsable i intervé mentre l'infant actua. A Marina l'equip de l'escola el formen tot el personal docent i no docent que treballa al centre. Remarquem doncs que des de la directora, l'educadora complementària, les educadores tutores, les educadores del suport educatiu, el personal de cuina i el personal de neteja, conjuntament, fem actuacions educatives directes vers els infants que estan matriculats en el nostre centre.

A l'escola Marina compartim la tasca educativa amb les famílies. Família i escola tenim un objectiu comú: "col·laborar de manera activa en la formació dels infants".

Des de la direcció del centre s'impulsa la creació de l'AMPA de l'escola i la participació de totes les famílies mitjançant el Consell Escolar. Considerem que un bon motiu per relacionar-nos són les celebracions de les festes populars a l'escola, ja que són uns moments de relació entre infants, educadores i famílies. Oferim a les famílies l'oportunitat de col·laborar en l'organització de les activitats lúdiques de les festes per estimular la seva participació a l'escola.