El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Tres Turons pertany al barri de la Font d'en Fargues, dins del districte d'Horta- Guinardó.

S'ha construït al costat del bosc de l'escola Font d'en Fargues i al peu del parc del Guinardó, això ens permet gaudir d'un entorn natural privilegiat.

L'escola disposa de sis aules que acullen els infants agrupats segons l'edat, amb portes que permeten la comunicació entre elles i amb accés directe al pati des de tots els espais. Aquesta distribució afavoreix el joc compartit i la interrelació entre infants i adults.

L'objectiu de l'escola és acompanyar l'infant en el seu propi aprenentatge, oferint i posant al seu abast eines i recursos diversos. Per això, els espais de les classes estan organitzats per racons de joc on s'hi ofereixen materials pensats per tal que cada infant pugui experimentar , manipular i descobrir d'una manera autònoma.

Dins del nostre projecte educatiu és un element fonamental la comunicació i l'intercanvi amb les famílies. Des de l'escola es fomenta la seva participació amb diverses propostes: tallers, creació de materials, concerts i altres col·laboracions i activitats. A través de l'AMPA i el Consell Escolar es garanteix la implicació de les famílies a la vida de l'escola.

La proximitat amb l'Escola Font d'en Fargues ens ha permès iniciar un projecte d'intercanvi amb el parvulari, així com gaudir d'altres activitats com els concerts que ens fan els alumnes de primària, la festa de tardor o conèixer el treball dels horts.

Per complementar i enriquir la tasca educativa i millorar l'atenció als infants, l'escola treballa en xarxa amb altres serveis del districte (Xarxa 0-18, EAP). També participa en el projecte de la Biblioteca Artur Martorell per apropar el món de la literatura infantil als infants i a les seves famílies.