El nostre projecte educatiu

L'escola bressol Valldaura està situada dins el parc de la Unitat, al barri d'Horta, a tocar de la parada de la línia 3 de metro Valldaura. L'edifici és d'una sola planta amb cinc aules.

L'escola té un jardí ampli al qual totes les aules tenen sortida directa, i aquest espai exterior privilegiat esdevé un dels eixos de l'activitat educativa, molt basada en la coneixença i el respecte del medi natural i l'entorn social proper a l'infant.

El projecte educatiu dóna especial rellevància a oferir als infants i a les famílies experiències dins un entorn ric, estimulant i sostenible que possibilita la descoberta i l'aprenentatge integral. Per aquesta raó es treballen les relacions a molts nivells: entre els infants, amb les famílies, amb diferents escoles, amb els serveis educatius i socials, amb l'associació de veïns, amb escoles d'altres països, però també les relacions que tenim les persones amb la natura, l'art, etcètera.

L'escola creu en les potencialitats dels infants com a persones competents, i per això s'intenta donar protagonisme a les seves iniciatives, autonomia i relacions.

Es dóna importància al joc dels infants i per això es va començar un projecte d'innovació: "Jugar sense joguines", iniciat el curs 2007-2008, amb el qual s'indaga en les grans possibilitats de joc i experimentació dels materials inespecífics, naturals i reciclats amb una especial atenció a la mirada, el diàleg i l'experimentació amb els diferents materials visuals i plàstics.

Es dóna molta importància a la participació de les famílies en totes les activitats de l'escola. Entre tots es va definint què vol dir formar part d'una comunitat educativa. En aquest sentit, s'han iniciat projectes d'innovació per aprofundir en la relació família-escola.

També es considera important el medi ambient i per això fa set anys que es treballa amb El projecte Escoles * Sostenibles. El projecte "Sostenibilitat i compromís social" defineix el compromís que té l'escola per treballar en xarxa amb altres agents educatius i per la sostenibilitat social i natural.