Inauguració de l’EBM Leonor Serrano

Divendres 9 de novembre, a les 16.15 h (carrer Cartagena, 159), el regidor del Districte de l’Eixample i primer Tinent d’Alcaldia, Gerardo Pisarello, i la Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials i presidenta de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Laia Ortiz, assisteixen a la inauguració de l’escola bressol municipal Leonor Serrano.

Aquesta escola bressol municipal, que s’ha posat en marxa aquest curs 2018-2019, compta amb un total de 6 grups de classe: un grup de lactants (0-1 any), tres grups de caminants (1-2 anys) i dos grups de grans (2-3 anys). La capacitat màxima d’aquesta escola és de 87 places, per a infants de 4 mesos a 3 anys d’edat.

L’Escola Bressol Municipal portarà el nom de Leonor Serrano en homenatge a aquesta pedagoga i advocada, una de les grans defensores de l’educació integral de les nenes i dels drets de les mares treballadores.

La mesura segueix la línia de nomenar els espais públics amb noms de dones. En aquesta línia, l’equip docent de la pròpia escola bressol va ser qui va proposar que el centre educatiu portés el nom de Leonor Serrano en ser una dona dedicada a la pedagogia de la primera infància, defensora dels drets de les mares treballadores, de la conciliació entre la vida laboral i familiar, i de l’educació integral de les nenes.