Nou Espai Familiar Els Tres Tombs.

Un punt de trobada per a infants i famílies ubicat al barri de Sant Antoni

En el marc del Pla d’acció municipal 2016-2019, i amb l’objectiu d’ampliar la xarxa d’espais familiars de l’IMEB, es proposa integrar un espai familiar a l’EBM Els Tres Tombs del districte de l’Eixample. És un nou servei educatiu adreçat a infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies.

L’oferta de dos serveis que es complementen, escola bressol i espai familiar, dona resposta a les diferents necessitats de les famílies, enriqueix la intervenció educativa i possibilita la interrelació entre famílies amb infants escolaritzats i famílies amb infants sense escolaritzar.

L’espai familiar ofereix un context de benestar i creixement als infants i a les famílies.

Afavoreix el procés de socialització i autonomia de l’infant, per viure unes relacions estables i positives amb si mateix, amb la família i amb els altres. Alhora, dona suport i promou l’intercanvi i l’ajuda mútua entre les famílies per a una criança satisfactòria i responsiva, ajudant a prevenir l’aïllament familiar.

És un espai pensat per a infants de 0 a 3 anys sempre acompanyats d’algun familiar (pare, mare, avis…). S’ofereix un entorn de joc i relació on cadascú pugui trobar el seu espai de confort i on es pugui gaudir d’un temps ric en relacions i experiències. Això permet l’observació dels progressos dels infants, i compartir entre les famílies i amb professionals l’experiència de la criança i educació dels seus fills i filles.

Els professionals de l’espai familiar parteixen del reconeixement de les famílies com a competents en la cura i educació dels seus fills i filles; és a dir, reconeixent les mares i els pares com a primers referents afectius i educatius dels infants.

Cada grup està format per un màxim de catorze infants (acompanyats d’un familiar) que participen setmanalment en dues sessions. S’ofereix l’horari de matí o de tarda per atendre la diversitat de preferències horàries familiars. Els grups són estables, la qual cosa facilita l’establiment de vincles, la socialització dels infants i la relació entre les persones adultes. Això genera un clima de familiaritat, tot ajudant a desenvolupar sentiments de pertinença.

Les educadores dels espais familiars treballen en xarxa amb altres serveis d’atenció a la infància: els serveis de salut, els serveis socials, centres educatius i altres organitzacions de la pròpia comunitat. En conseqüència, l’espai familiar s’involucra en programes específics, compartits amb altres professionals i serveis, en benefici dels infants i les famílies de la comunitat.

En aquest sentit i en col·laboració amb professionals de l’Institut Català de la Salut, també es desenvolupa el programa Ja Tenim un Fill.  El propòsit d’aquest programa és facilitar a les famílies amb nadons un espai de trobada i d’intercanvi on puguin compartir les seves vivències i experiències i reforçar una percepció positiva de la maternitat/paternitat i de la seva competència com a mares i pares.

EBM Els Tres Tombs · Manso, 28 bis, interior d’illa · 08015 Barcelona
Tel. 93 3250913 · ebmelstrestombs@bcn.cat · barcelona.cat/ebmelstrestombs