Simulador de preus públics a les EBM

Simulador de preus públics amb tarifació social: curs 2018-2019

L’Ajuntament de Barcelona, per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, amb l’objectiu d’orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual a pagar per una plaça d’escola bressol el proper curs, sempre en funció de diferents variables, posa a disposició dels interessats un simulador de preus públics (és orientatiu i no té validesa a l’efecte de la matrícula).

Per a més informació, clicar AQUÍ.