Bonificacions

Pel curs escolar 2019-2020 es preveuen uns rangs de bonificació del 30, 50 o 70% del preu públic.

Es podrà sol·licitar bonificació per a l’alumnat matriculat d’entre 4 a 18 anys.

La sol·licitud s’ha de fer en el moment de formalitzar la matrícula i ha d’anar acompanyada de tota la documentació requerida per a la seva valoració.

Els trams de bonificació en funció de la renda familiar, el detall de la documentació que cal aportar per a la tramitació de la sol·licitud, així com els supòsits de revisió es poden consultar en l’article 4 de la resolució de preus públics.

Per tal de poder formalitzar matrícula i sol·licitar bonificació els dos tutors hauran d’estar al corrent de pagament dels serveis o activitats prestats amb anterioritat per l’Institut Municipal d’Educació.

Calendari de presentació de sol·licituds de bonificació, per a l’alumnat de continuïtat i nous admesosfins al 26 de juny i, a partir del mes de setembre, en el moment de formalitzar la nova matriculació.

Descarrega el full de sol·licitud

Català

Compartiu aquest contingut