Oferta educativa de 5 a 18 anys

5 anys

Música i moviment:  1 hora i mitja a la setmana

6 anys

Música i moviment:  1 hora i mitja a la setmana
Cor Baloo: 1 hora a la setmana (optativa)

7 anys

Llenguatge musical  1 hora i mitja a la setmana
Instrument col·lectiu (corda/piano): 1 hora (3 alumnes) o 45 minuts (2 alumnes)
Ensemble de percussió llatina: 1 hora a la setmana (optativa)
Cor Baloo: 1 hora a la setmana (optativa)

8 anys

Llenguatge musical  1 hora i mitja a la setmana
Instrument col·lectiu (corda/piano): 1 hora (3 alumnes) o 45 minuts (2 alumnes)
Ensemble de percussió llatina: 1 hora a la setmana (optativa)
Cor Baloo: 1 hora a la setmana (optativa)

9, 10 i 11 anys

Llenguatge musical  1 hora i mitja a la setmana o 2 hores a la setmana
Instrument: 30, 45 minuts o 1 hora a la setmana
Crèdits (Moviment i instrument, informàtica, teatre musical)
Agrupació (mínim una de les següents):

 • Cor Crescendo: 1 hora a la setmana
 • Banda Bufasons: 1 hora a la setmana
 • Orquestra Fregasons: 1 hora a la setmana
 • Banda Olodum:  1 hora i quart a la setmana
 • Orquestra Cordal: :  1 hora i quart a la setmana
 • Cambra: 30 o 45 minuts a la setmana
 • Ensemble de percussió llatina: 1 hora a la setmana

12 a 18 anys

Llenguatge musical/Llenguatge modern: 1 hora a la setmana 
Instrument: 30, 45 minuts o 1 hora a la setmana
Crèdits (Moviment i instrument, informàtica, teatre musical)
Agrupació (mínim una de les següents):

 • Cor Crescendo: 1 hora a la setmana
 • Cor Teensoul: 1 hora i mitja a la setmana
 • Banda Ventsonats:  1 hora i mitja a la setmana
 • Orquestra Bencordats: 1 hora i mitja a la setmana
 • Cambra: 30 o 45 minuts a la setmana
 • Ensemble: 45 minuts o 1 hora a la setmana
 • Combo: 1 hora a la setmana

 

  VOCALS

  • Cor de petits: alumnes de 6 a 9 anys
  • Cor infantil: alumnes de 10 a 12 anys
  • Cor de música moderna: a partir dels 12 anys

  INSTRUMENTALS

  • Orquestres de corda
  • Bandes
  • Grups de cambra
  • Ensembles
  • Combos
  • Cobla
  • Acordió
  • Arpa
  • Baix elèctric
  • Bateria
  • Clarinet
  • Contrabaix
  • Fagot
  • Flabiol
  • Flauta de bec
  • Flauta travessera
  • Guitarra
  • Guitarra elèctrica
  • Percussió
  • Percussió llatina
  • Piano
  • Piano jazz
  • Saxòfon
  • Tenora
  • Tible
  • Trombó i tuba
  • Trompa
  • Trompeta
  • Viola
  • Violí
  • Violoncel