MANIFEST

MANIFEST UNÀNIME DEL PERSONAL DOCENT, NO DOCENT I DE L’AMPA DE L’ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA SANT ANDREU- MESTRE PICH SANTASUSANA

Tots aquells qui formem part de L’ Escola Municipal de Música Sant Andreu, creiem que una democràcia madura ha de considerar prioritari el respecte als drets humans sota qualsevol circumstància, i les institucions són les responsables de vetllar perquè això sigui així.

L’ EMMSA i tot el seu equip, s’ esforça cada dia per ser un espai ple de valors, i sobretot, de respecte. I des del respecte més absolut per als pensaments de cadascú,  considerant la diversitat de pensaments que hi pugui haver dins del nostre col·lectiu i la nostra comunitat educativa, tots nosaltres volem però, manifestar-nos amb fermesa contra la violència de qualsevol tipus i a favor de la llibertat d’ expressió. Considerem del tot reprovable i condemnable la violència com a mesura de repressió que va donar-se el passat diumenge 1 d’ octubre.

Malauradament, les violències, les injustícies i les guerres, formen part de la vida de moltes persones, arreu del planeta. Les violències i les armes mai no han solucionat cap conflicte. Ans el contrari, perquè com deia Gandhi ,  “el que s’obté amb violència només es pot mantenir amb violència”.

I com que així ho creiem, volem deixar aquesta petita empremta, amb aquest manifest.

“No hi ha camí per a la pau, la pau és el camí.”
Gandhi

Barcelona, 4 d’ octubre de 2017

Compartiu aquest contingut