Equip directiu

Direcció
Montse Campderrós i Borrás

Secretari acadèmic
​Arnau Gil

Coordinació pedagògica
Cristina Rodríguez

Coordinació cultural
Eulalia Valls Balagué

Català

Compartiu aquest contingut