Procés de preinscripció i matrícula

Durant el procés de preinscripció, que es realitza a través de les pàgines web de les escoles municipals de música, es pot presentar sol·licitud per a places vacants (oferta de places) o per a formar part de la llista d’espera per la cobertura de baixes que es produeixen durant el curs.

Únicament es podrà presentar sol·licitud a una de les cinc escoles municipals de música per a un mateix tipus d'oferta.

Per a infants de 4 a 7 anys, es reservarà la meitat de les places per germans d’alumnes o fills de treballadors de l’escola i es faran dues llistes separades que s’ordenaran segons el número de sorteig, tal com s’indica a la resolució d’admissió d’alumnes.

A partir dels 8 anys, quan l’oferta ho indiqui, caldrà fer un exercici musical i les sol·licituds s’ordenaran segons puntuació obtinguda.

L’alumnat que no obtingui plaça en el procés de preinscripció, restarà en una llista d’espera de l’especialitat sol·licitada, amb vigència fins al nou procés d’admissió d’alumnes.

La consulta individual del resultat de la sol·licitud de preinscripció es podrà fer a través de la pàgina web de l’escola indicant el NIF, NIE o passaport de la persona que va realitzar la preinscripció. Les llistes només podran consultar-se presencialment al tauler d’anuncis de cada escola.

En el moment de la matrícula, caldrà aportar el resguard de la preinscripció imprès i la resta de la documentació que s’indica en l’annex 3.

Per a ampliar informació, podeu consultar la resolució del procediment d’admissió d’alumnes  a les escoles municipals de música pel curs 2017-2018. (Vegeu en l’annex 2 de la resolució el procediment i data en què es realitzarà el sorteig).

 

Català

Compartiu aquest contingut