Recuperant el patrimoni històric dels bombers de Barcelona

Dt, 06/11/2018 - 10:08

Nova digitalització. L'Arxiu Central de Seguretat i Prevenció ha digitalitzat un plànol de bombes a vapor utilitzades pels bombers de Barcelona.

Gràcies a l’aportació d’un membre de la Plataforma en Defensa del Patrimoni Històric dels Bombers i coneixedor de la història del cos de bombers de Barcelona, l’Arxiu Central de Seguretat i Prevenció i l’Arxiu Municipal Contemporani han pogut digitalitzar un plànol que forma part del conjunt del fons històric dels Bombers de Barcelona. Es tracta d’un document extraviat del seu expedient original, cosa que ha dificultat datar-lo de forma específica, però que té unes dates extremes aproximades entre 1904 i 1922.

El plànol aporta noves dades sobre el mecanisme i funcionament dels carros de bombers que es feien servir a l’inici del segle XX. El document il·lustra el mecanisme de suspensió per molles i ballesta de les bombes d’incendis a vapor de la marca Ludwigsbergs, conegudes popularment com les «bombes sueques». Per què van rebre aquest apel·latiu? La seva història va començar als Estats Units, país en què l’empresa B.S. Nichols & Co va obtenir la medalla d’or amb la presentació d’aquestes noves màquines exposades l’any 1876 a la Centennial Exposition de Filadèlfia. Poc després, l’empresa sueca Ljusne va obtenir un exemplar d’aquest tipus de bombes, amb l’objectiu de copiar-ne el model i fabricar-les pel seu compte. El 1883 una altra empresa sueca, Ludwigsbergs, en va comprar definitivament les patents per a fabricar-les en exclusiva.

Cinc anys després, aquesta nova tecnologia va arribar a Barcelona, que celebrava la seva primera Exposició Universal. Va ser en aquest context que el cos de Bombers de Barcelona va modernitzar la seva maquinària amb la compra de dos models de «bombes sueques», que van estar en servei continu fins al 1922. En aquest any van ser substituïdes per les autobombes, tot i que les bombes sueques es van continuar utilitzant de forma ocasional, essent transportades amb tractors enlloc de cavalls.