Taller regional de conscienciació sobre la població.

Dt, 23/07/2019 - 14:41

Seguretat i Prevenció. Jornada de Prevenció, preparació i resposta a desastres naturals i artificials, regió sud.

Els dies 23 i 24 de juliol l’Espai Bombers Parc de la Prevenció acull unes jornades sobre compartir i millorar experiències i bones pràctiques entre diversos països, amb la finalitat de debatre com aconseguir més impacte en les campanyes de conscienciació adreçades a la població en casos d’emergències i catàstrofes.

L’adaptació al canvi climàtic a nivell regional i nacional dels organismes de protecció civil de tot el sud de la Mediterrània i Orient Mitjà ha d’afavorir una millor comprensió i gestió dels desastres naturals i provocats per l’home. L’objectiu és reduir l’impacte particularment negatiu d’aquests esdeveniments en el desenvolupament sostenible d’aquests països.

El tractament i el contingut de la comunicació amb la ciutadania són instruments de gran utilitat per fer que la població sigui més conscient dels possibles riscos, atorgar-los eines útils de coneixement mitjançant la prevenció i la divulgació de com cal actuar prèviament en cas d’emergència per tal de mitigar els possibles efectes.

El programa PPRD SouthIII té la voluntat de contribuir a la construcció gradual d’un sistema euromediterrani eficaç i sostenible de reduccions, prevenció i gestió de desastres naturals i provocats per l’home. Es tracta de  permetre l’associació progressiva dels països mediterranis amb el mecanisme de protecció civil de la Unió Europea (UCPM).

El projecte també vol reforçar les accions operatives i de formació destinades a acostar les organitzacions de protecció civil a un major nivell de compliment del nivell requerit, tal com es disposa en les normes d’associació del marc comunitari. PPRD SouthIII dona suport a les oportunitats de cooperació entre socis, a nivell nacional, transfronterer i regional, en línia amb el mecanisme de protecció de UnionCivil (UCPM).

Objectiu del projecte:

 • Contribuir a augmentar la capacitat de recuperació i reduir el nivell social i econòmic i els costos ambientals de les catàstrofes naturals i provocades per la natura i per l’home a la regió del sud de la Mediterrània.

Objectius específics:

 • Desenvolupar encara més els sistemes nacionals per a la gestió de desastres , basant-se en la prevenció, la mitigació i la preparació i no únicament en la resposta, amb la participació de tots els actors rellevants estatals i no estatals.
 • Potenciar la coordinació i la cooperació plenament regionals, per tenir enfocaments i accions més coordinats i més coherents per a la prevenció, preparació i resposta, incloent una cooperació institucional més estreta entre el mecanisme de protecció civil de la Unió Europea i els països participants del sud del Mediterrani i Orient Mitjà. El projecte també tracte de tenir en compte el paper crucial de la societat civil (ONG) en la promoció de programes de voluntariat que tinguin com a objectiu la implicació de les dones i els joves.

 

Hi han participat:

 • Algèria: Direcció General de la Protecció Civil.
 • Egipte: Administració general per a la protecció civil .
 • Israel: Autoritat Nacional de Gestió d’Emergències.
 • Jordània : protecció civil de Jordània, Centre Nacional de Seguretat i Gestió de Crisi.
 • Líban: Direcció General de Defensa Civil.
 • Marroc: Direcció General de Protecció Civil.
 • Palestina: Comissió de Defensa Civil
 • Tunísia: Oficina Nacional de Protecció Civil.