Característiques

ESPAI A

  • Superfície: 117,3 m2
  • Aforament: 59 persones màxim,
    en funció de l’ús de l’espai i de la disposició del mobiliari

ESPAI B

  • Superfície: 36 m2
  • Aforament: 18 persones màxim,
    en funció de l’ús de l’espai i de la disposició del mobiliari