Característiques

  • Superfície: 87,9 m2
  • Aforament: 88 persones màxim, en funció de l’ús de l’espai i de la disposició del mobiliari