Esports destina 1.600.000 euros a ajuts per a activitats extraescolars

06/10/2016 - 08:03

Esports Es vol afavorir que els infants i els joves de les famílies amb rendes baixes puguin practicar esports extraescolars sense que la situació econòmica de la família en sigui un impediment.

L’Institut Barcelona Esports ha tancat el període de sol·licitud d’ajuts per fer activitats extraescolars esportives. Les subvencions tenen un pressupost assignat d’1.600.000 euros i estan destinades a infants d’entre 6 i 17 anys amb famílies de renda limitada, amb la unitat familiar empadronada a Barcelona i amb la preinscripció a una activitat d’entitat esportiva homologada inclosa dins el programa "L’esport ens fa més grans" (vegeu el document adjunt).

 

Segons el comissionat d’Esports, David Escudé: “Considerem l’esport escolar com un dret dels infants, per la importància en la seva formació personal. L’esport aporta valors inqüestionables als nostres infants i joves, i hem de vetllar perquè tothom hi tingui accés.”

El període de sol·licituds és entre el 12 i el 30 de setembre, i la resolució es durà a terme en el termini màxim de tres mesos. La sol·licitud i la documentació s’ha de lliurar a les oficines municipals d’atenció ciutadana.

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts tots els menors de les unitats familiars que acreditin complir els requisits de la convocatòria. La renda disponible per membre de la unitat familiar és el criteri que marcarà el percentatge de l’activitat que se subvencionarà. Els barems són els que s’indiquen al quadre següent:

Import de la renda familiar disponible per membre de la unitat familiar Percentatge de subvenció del preu de l’activitat
De 0 a 6.140 € 90%
De 6.140,01 a 9.959,66 € 60%
De 9.959,67 € a 12.000 € 30%

Tal com estableix la convocatòria dels ajuts, es fixa un cost màxim de les activitats que poden ser objecte de subvenció. Per al curs 2016-2017, el cost màxim subvencionable se situa en 324 euros, el que correspon a una subvenció del 90% del preu d’una activitat amb un cost de 360 euros.

Curs 2015-2016

El curs passat es van adjudicar 7.601 sol·licituds en total, amb un ajut mitjà per activitat de 191,79 euros. D’aquestes, el 74,8% van ser subvencions del 90% del preu de l’activitat (5.684 ajuts), el 20,7% van ser subvencions del 60% del preu (1.577 ajuts) i el 4,5%, subvencions del 30% del preu (340 ajuts).

Podeu trobar més informació sobre la convocatòria a l’adreça d’internet https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&09/022016015807.pdf&1.