Esports destina 1.600.000 euros a ajuts per a activitats extraescolars

30/09/2016 - 08:04

Esports. Avui és l'últim dia per presentar les sol·licituds a les oficines d’atenció ciutadana municipals.

L’Institut Barcelona Esports ha obert el període de sol·licitud d’ajuts per fer activitats esportives extraescolars. Les subvencions tenen un pressupost assignat d’1.600.000 euros i estan destinades a infants i joves d’entre 6 i 17 que pertanyin a famílies de renda limitada empadronades a Barcelona i s’hagin preinscrit en una activitat d’alguna entitat esportiva homologada inclosa a la guia l’Oferta esportiva escolar (vegeu el document adjunt).

Es vol afavorir que infants i joves de les famílies amb rendes baixes puguin practicar algun esport fora de l’horari escolar. El comissionat d’Esports, David Escudé, ha manifestat: “Considerem l’esport escolar com un dret dels infants, per la importància que té en la seva formació personal. L’esport aporta valors inqüestionables als nostres infants i joves, i hem de vetllar perquè tothom hi tingui accés.”

Les sol·licituds es poden presentar entre el 12 i el 30 de setembre, i la resolució es durà a terme en el termini màxim de tres mesos. La sol·licitud i la documentació s’han de lliurar a les oficines d’atenció ciutadanes (OAC) municipals.

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts tots els menors de les unitats familiars que acreditin complir els requisits de la convocatòria. La renda disponible per cada membre de la unitat familiar és el criteri que marcarà el percentatge de l’activitat que se subvencionarà. Els barems són els que s’indiquen a continuació:

Import de la renda familiar disponible per membre de la unitat familiar Percentatge de subvenció del preu de l’activitat
De 0 a 6.140 € 90%
De 6.140,01 a 9.959,66 € 60%
De 9.959,67 € a 12.000 € 30%

 

Tal com estableix la convocatòria dels ajuts, es fixa un cost màxim de les activitats que podran ser objecte de la subvenció. Per al curs 2016-2017, el cost màxim subvencionable són 324 euros, xifra que correspon a una subvenció del 90% del preu d’una activitat amb un cost de 360 euros.

Curs 2015-2016

El curs passat es van adjudicar 7.601 subvencions en total, amb un ajut mitjà per activitat de 191,79 euros. D’aquestes subvencions el 74,8% van cobrir el 90% del preu de l’activitat (5.684 ajuts); el 20,7%, el 60% (1.577 ajuts), i el 4,5%, el 30% (340 ajuts).

Podeu trobar més informació sobre la convocatòria a l’adreça d’internet https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2016&09/022016015807.pdf&1.