Quins grups han crescut més en relació a la pràctica esportiva?

15/05/2017 - 11:26

Estadístiques. Les conclusions de l’estudi 'El practicant esportiu 2016' revelen que els tres col·lectius que més han crescut, en relació a la pràctica esportiva, en els últims anys han estat les dones, els joves i la gent gran.

Les conclusions de l’estudi ‘El practicant esportiu 2016′ revelen que els tres grups que més han incrementat la seva pràctiva esportiva en els últims anys han estat les dones, els joves i la gent gran.

Si es prenen com a referència només els practicants que es declaren actius –que fan esport un mínim de dos cops per setmana-, les dones passen del 40% al 2012 al 53% al 2016. D’altra banda, els joves actius augmenten del 56% al 69%. En aquest sentit, en només quatre anys la pràctica esportiva femenina ha crescut un 13%, superant la barrera del 50%. Sens dubte, una gran dada que esperem que no s’aturi. D’altra banda, 7 de cada 10 joves practiquen esport de forma regular, mentre que el 2012 la dada amb prou feines superava el 50%.

Les persones grans passen del 31% al 40%. En aquest darrer segment és especialment significatiu el descens dràstic del percentatge de no esportistes (és a dir, que no tenen cap intenció de fer esport) del 29% el 2012 al 17% al 2016.

Més informació