S'obre la convocatòria de subvencions per a esportistes menors de disset anys

07/11/2017 - 11:47

Ajuts. Es pot presentar la sol·licitud a les subvencions per a les despeses de l’assegurança esportiva dels esportistes nascuts l’any 2001 o posteriors fins al 21 de novembre de 2017.

L’Institut Barcelona Esports (IBE) ha obert la convocatòria ordinària de subvencions per a les despeses de l’assegurança esportiva incorporades a la llicència esportiva federada dels esportistes nascuts l’any 2001 o posteriors i amb llicència esportiva vigent a desembre de 2017, dels clubs de la ciutat de Barcelona.

La intenció de l’Ajuntament de Barcelona amb aquestes ajudes és permetre que tot el jovent de la ciutat pugui fer esport tot i que no tingui els recursos suficients com per fer-ne. Per això, aquest any la dotació prevista per a les subvencions és de 500.000 euros.

Aquestes s’atorgaran la forma següent:

  • Les federacions amb assegurances individuals que suposin un cost anual igual o inferior a 10 euros rebran una subvenció equivalent al 100 % del seu cost. Un cop assignats els imports anteriors, el crèdit disponible restant, es distribuirà per prorrateig entre les federacions que aglutinin la resta d’esportistes federats nascuts a partir de l’any 2001.
  • En cas que aquest prorrateig resulti un import inferior a 10 euros, la dotació pressupostària es distribuirà per prorrateig entre totes les federacions sol·licitants independentment del cost total anual de l’assegurança.

L’últim dia del termini per a la presentació de les sol·licituds serà el 21 de novembre de 2017.