Premis

L'Institut Barcelona Esports reconeix els valors positius de l'esport i la tasca que han dut a terme a la capital catalana homes, dones, infants, joves, clubs, entitats i associacions. I la seva manera de fer-ho és mitjançant un seguit de guardons que volen lloar i fer visible les facetes vinculades a la pràctica esportiva que sumen, eduquen i ajuden a cohesionar més la ciutat.

Premi Dona i Esport

Els premis Dona i Esport tenen per objectiu fer visible el paper de les dones en l'àmbit de l'esport a la vegada que en reconeixen el mèrit segons la seva trajectòria esportiva en competició o la consecució d'una fita esportiva. També es premia les entitats o els col·lectius que hagin tingut un paper rellevant en el foment i la difusió de l'esport femení.

Les modalitats són les següents:

• Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l'Esport

• Premi al Mitjà de Comunicació

• Premi a la Dona Esportista

• Premi al Club Esportiu

Més informació sobre el Premi Dona i Esport

 

Premi Joan Serra a la Dansa Educativa

El premi Joan Serra a la Dansa Educativa és un guardó amb el qual es vol reconèixer els mèrits d’una entitat o una persona envers la seva tasca de difusió i promoció de la dansa des d’una perspectiva educativa.

D’aquesta manera, persones o col·lectius podran presentar la seva candidatura, a proposició dels mateixos interessats o d’altres persones jurídiques o físiques, en què serà necessari aportar documentació sobre un projecte de dansa de caire educatiu que s’hagi dut a terme o que s’estigui duent a terme en l’actualitat.

Aquest projecte serà valorat pel jurat en funció de diversos criteris, com ara el contingut, l’abast, la influència, la implicació o el seu període d’aplicació, entre altres.

La primera edició d’aquest certamen té lloc l'any 2014. Es convocarà anualment i el premi s’atorgarà durant el curs escolar corresponent a la seva convocatòria. Té caràcter honorífic.

Premi Compta fins a tres

Els premis "Compta fins a tres" se celebren des de fa més d'una dècada en el marc de la campanya de promoció dels valors educatius a través de l'esport.

Els premis estableixen quatre modalitats: els individuals, els col·lectius, el premi institucional i el premi especial.

Tant per als premis individuals com per als col·lectius els candidats són els projectes, les persones o les entitats que hagin destacat per la seva conducta i treball pel que fa a la potenciació dels valors positius i educatius de l'esport. Pel que fa als candidats al premi institucional, és qualsevol ajuntament de la província de Barcelona que disposi d'un projecte d'educació en valors adreçat als agents que intervenen en l'esport en edat escolar del seu municipi.

En el cas del premi especial, els candidats són les persones físiques o jurídiques que hagin destacat per la seva trajectòria o per les característiques extraordinàries de la seva actuació, d'acord amb els principis i les propostes que defensa la campanya de difusió de valors.

Els guardons s'acostumen a lliurar cada primavera.

Vés al web>

Premi "La competició en +"

Aquest premi reconeix el rendiment dels alumnes en proves de biatló i triatló, i els valors en l'esport.

D'una banda, es premia l'alumnat més ben classificat de les dues proves i, d'altra banda, els nens i les nenes que han dut a terme alguna acció de solidaritat, superació i esforç i constància.

En el cas del candidat al Premi per la Solidaritat, és l'alumne que hagi fet alguna acció d'ajuda a algun company digne de ser esmentada; en el Premi per la Superació, és alumne amb alguna discapacitat que hagi aconseguit fer la prova, i, per acabar, en el cas del Premi per l'Esforç i la Constància, l'alumne que tot i que no hagi aconseguit un resultat de la prova gaire bo, es considera que ha fet un esforç especial i digne de ser anomenat.

Els guardons s'emmarquen en el programa d'esport en horari lectiu "L'escola fa esport a la ciutat".

Amplia la informació del programa>