• Programes Esportius

  A Barcelona l'esport es respira des de Collserola fins a tocar del mar. L'esport és el motor que fa funcionar la ciutat, que cohesiona tots els barcelonins i les barcelonines als barris, a les escoles, a les places, als parcs o als carrers.

  L'esport amara la ciutat amb els seus valors positius: des de l'etapa educativa, als centres educatius, fins a la gran competició amb la celebració de campionats i esdeveniments de repercussió internacional i gran pes econòmic, tot passant per un esport de base. I és que la capital catalana té una sòlida xarxa de clubs, associacions i entitats esportives ben arrelades a la ciutat, que esdevenen els fonaments esportius de la capital catalana.

  Així és que, a Barcelona, a través de l'Institut Barcelona Esports (IBE) i dels diversos agents esportius de la ciutat, es dóna impuls a tot un seguit de programes i serveis que pretenen connectar amb la capital catalana i donar resposta a totes les necessitats i demandes dels barcelonins i les barcelonines.

  Les diverses accions que es porten a terme cobreixen diversos àmbits o dimensions de l'esport.

   

Cohesió social i esport

La dimensió esport i cohesió social utilitza l'esport per afavorir específicament els segments o sectors de la població que presenten alguna dificultat per accedir a la pràctica de l'esport. Promou, entre altres, accions directes dirigides als adolescents, i fomenta programes solidaris.

L'acció en aquesta dimensió es concreta en la realització d'un conjunt de programes transversals:

Dona i Esport

 

Cursa de les Dones

És una cursa de cinc quilòmetres que recorre els carrers de la ciutat i la participació és exclusivament femenina. Encara és necessària una mesura d'afirmació d'aquest tipus que vol animar les dones a fer activitat física en general, a participar en els esdeveniments esportius de la ciutat i a visualitzar la pràctica esportiva femenina. A més, se suma a una acció solidària com és la lluita contra el càncer de mama.


Entrenaments

Té com a objectiu oferir a les dones un programa gratuït d'entrenament d'iniciació o tecnificació abans de la cursa per garantir una pràctica esportiva saludable, segura i de qualitat. També s'organitzen entrenaments després de la cursa amb la intenció d'afavorir la pràctica d'activitat física proposant la Cursa dels Nassos com a repte.


Premi Dona i Esport

El premi Dona i Esport són uns guardons que tenen la finalitat de fer visible el paper de les dones en l'àmbit de l'esport mitjançant el reconeixement d'una dona esportista, d'una dona promotora de l'esport que hagi destacat per la seva trajectòria personal i professional, així com també un mitjà de comunicació que hagi tingut un paper rellevant en el foment i la difusió de l'esport femení. S'estableixen les modalitats de premis següents:

 • Premi Mireia Tapiador a la Promoció de l'Esport
 • Premi a la Dona Esportista
 • Premi al Mitjà de Comunicació
 • Premi al club o entitat de la ciutat (proposta per a la propera convocatòria).

Més informació

'Quadern Dones i Esport'

El Quadern Dones i Esport és una col•lecció amb una perspectiva històrica i actual de la participació de les dones en l'àmbit esportiu. Es recullen les biografies de les persones guanyadores del premi Dona i Esport, així com bones pràctiques de la promoció esportiva femenina.


Projecte “Mare, quedem per córrer?”

Amb motiu de la Cursa de les Dones, es va convocar les mares interessades dels centres educatius consensuats a preparar-se i participar a la cursa. Es du a terme una reunió prèvia en què s'explica la necessitat de fer activitat física, fins i tot en una etapa de la vida en què la cura dels fills és una prioritat.

Es faciliten plans d'entrenament per iniciar-se en l'esport i la inscripció gratuïta a la cursa. A més, es detecten les mares que ja acostumen a sortir a córrer i participar en curses d'una manera regular perquè dinamitzin, assessorin i guiïn el grup. És imprescindible la col•laboració de la direcció i el professorat d'educació física del centre.

Més informació: web Dones i Esport

Programa "Barcelona Esport inclou"

 • Aquest programa està adreçat específicament a totes les persones amb discapacitat física, intel•lectual, auditiva, visual o amb trastorn mental que viuen a la ciutat de Barcelona.
 • El seu objectiu és vetllar per l'accessibilitat a la pràctica i els espais esportius d'aquestes persones, així com protegir i promocionar els seus drets a la pràctica esportiva en un règim d'igualtat d'oportunitats amb la resta de la població. I és que es tracta d'aconseguir que la pràctica d'activitat física es pugui fer sense límits i sense barreres, promovent un esport inclusiu en què tothom tingui cabuda.
 • El programa s'aplicarà de manera transversal respecte a la resta de programes que es desenvolupin: s'incrementarà la promoció, la diversificació i la difusió de l'oferta, la qualitat dels serveis, la gestió de recursos per a tothom sense excepcions i generalitzant l'ús dels espais esportius de manera equitativa en tots els districtes de la ciutat i entre tots els col•lectius.

Vés al web "Barcelona esport inclou"