• Programes Esportius

    A Barcelona l'esport es respira des de Collserola fins a tocar del mar. L'esport és el motor que fa funcionar la ciutat, que cohesiona tots els barcelonins i les barcelonines als barris, a les escoles, a les places, als parcs o als carrers.

    L'esport amara la ciutat amb els seus valors positius: des de l'etapa educativa, als centres educatius, fins a la gran competició amb la celebració de campionats i esdeveniments de repercussió internacional i gran pes econòmic, tot passant per un esport de base. I és que la capital catalana té una sòlida xarxa de clubs, associacions i entitats esportives ben arrelades a la ciutat, que esdevenen els fonaments esportius de la capital catalana.

    Així és que, a Barcelona, a través de l'Institut Barcelona Esports (IBE) i dels diversos agents esportius de la ciutat, es dóna impuls a tot un seguit de programes i serveis que pretenen connectar amb la capital catalana i donar resposta a totes les necessitats i demandes dels barcelonins i les barcelonines.

    Les diverses accions que es porten a terme cobreixen diversos àmbits o dimensions de l'esport.

     

Esports i clubs

La dimensió "Esport i clubs" engloba tant els clubs amb més potencial i projecció esportiva com les entitats i els clubs més modestos. Això vol dir tot el teixit associatiu de la ciutat de Barcelona.

Es tracta de l'eix fonamental de l'estructura esportiva de la ciutat: format tant per clubs centenaris, d'alt rendiment, clubs de barri, clubs poliesportius com per clubs d'una sola disciplina esportiva... En aquesta dimensió, hi té cabuda tothom, tant els esportistes d'alt nivell i professionals com els amateurs.

Tota aquesta realitat genera un conjunt molt divers de pràctiques esportives i models de competició. Es pot afirmar gairebé amb tota tranquil•litat que, si un esport existeix, de segur que es practica a Barcelona.

Integrants de la dimensió Esports i Clubs

* De totes les categories competitives, dins l’esport base o dins del d’alt rendiment, tant d’esport amateur com d’esport professional.