Què és el Consell Municipal de l'Esport?

El Consell Municipal de l'Esport de Barcelona és un espai de relació i participació entre els diversos agents i actors del sistema esportiu de la ciutat de Barcelona.

• El Consell Municipal de l'Esport de Barcelona és un òrgan consultiu i de participació sectorial de l'Ajuntament de Barcelona.
• El Consell Municipal de l'Esport de Barcelona també és un instrument per potenciar la promoció de l'esport i l'activitat física a la ciutat.

Per què?

L'existència a dia d'avui del Consell Municipal de l'Esport es justifica:

  • Per la importància capital que té l'esport en la vida de la ciutat.
  • Perquè són milers els barcelonins i les barcelonines que cada dia fan esport a clubs, associacions, equipaments o simplement al carrer i a les places.
  • Per la voluntat explícita dels agents esportius de participar en l'esport que té lloc a la capital catalana.
  • Per aconseguir fer visible i donar resposta a les demandes, els problemes i les necessitats que afecten diferents actors esportius de la ciutat.