Què fem a l'Institut Barcelona Esports?

L'Institut Barcelona Esports és un organisme autònom creat per l'Ajuntament de Barcelona amb l'encàrrec de gestionar de manera innovadora i eficaç l'esport que es duu a terme a la capital catalana, tenint en compte el seu paper protagonista en el desenvolupament i la projecció de la ciutat i en la cohesió social als barris.

Des d'aleshores, aquesta tasca s'articula i es desplega d'acord amb les línies d'actuació següents:

 • Potenciar l'accés a una oferta esportiva equilibrada a tots els col·lectius ciutadans, amb les especificitats que cadascun requereixi.
 • Difondre l'activitat esportiva de Barcelona a tots els ciutadans i les ciutadanes.
 • Potenciar el club o l'entitat esportiva de barri o ciutat com a eix fonamental de l'estructura esportiva de Barcelona.
 • Dotar la ciutat d'equipaments esportius públics, i col·laborar amb altres institucions públiques i privades per consolidar una xarxa d'instal·lacions de qualitat.
 • Gestionar les instal·lacions esportives municipals mitjançant els diversos tipus de gestió establerts en la normativa vigent.
 • Establir estratègies de cooperació amb altres ens territorials que ofereixen activitats esportives no desenvolupables a la ciutat, i que en puguin completar l'oferta.
 • Consolidar els esdeveniments que ja es fan a la ciutat, atraure'n de nous que siguin puntuals i crear-ne de nous que siguin periòdics.
 • Crear atractius turístics relacionats amb el món de l'esport.
 • Consolidar les estructures de comercialització de les activitats vinculades al món de l'esport que tenen lloc a la ciutat.
 • Fomentar l'ús de l'espai públic per a la pràctica de l'esport.
 • Impulsar plans relacionats amb el desenvolupament econòmic de l'esport.