L'estratègia i acció de govern

Secció fora de servei amb motiu del canvi de govern i en espera que s’elabori el nou Programa d’actuació municipal.