Informes Auditoria, OCEX i AIReF

En aquest apartat del web podràs trobar aquells informes d’auditoria i fiscalització realitzats per part de firmes auditores, òrgans de control extern (OCEX), envers tant al propis Ajuntament com els seus ens dependents, així com els informes de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF)

Informes firmes auditores

Trobareu els informes d'auditoria dins de l'apartat de "Comptes Anuals i Informes Financers".

Informes d’òrgans de control extern (OCEX)

Informes de l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF)