Pressupost. Any 2018

Aquí podràs accedir a la documentació i a les dades relatives als pressupost prorrogat al 2018 i al projecte de pressupost 2018, pendent d'aprovació definitiva:

 

Pressupost prorrogat. Any 2018

 

Projecte de pressupost 2018 pendent d'aprovació definitiva: