consell_fabra

L’objectiu d’aquest Consell és generar un espai que faciliti i potenciï la participació dels habitants del recinte en el disseny del futur de la Fabra i Coats i les seves relacions territorials i amb els diversos contextos culturals i educatius de Barcelona.

El Consell de la Fabra i Coats és un òrgan de governança compartida en el qual participen tots els actors vinculats a la vida de la Fàbrica de Creació (residents, treballadors, projectes associats, entitats veïnes) amb l’objectiu de teixir  conjuntament el camí que ha d’emprendre el projecte per convertir-se en un referent de la recerca, creació i producció artística a la ciutat de Barcelona, dels projectes multidisciplinaris i de la cultura com a eina pedagògica.

El Consell de la Fabra busca generar un espai que faciliti el codisseny d’estratègies i maneres de fer de la Fàbrica de Creació en relació amb el seu context immediat en particular i la ciutat en general. Per això establirà els criteris de selecció i incorporació de projectes, festivals o esdeveniments residents i les metodologies d’acompanyament que en garanteixin el desenvolupament d’acord amb els valors establerts prèviament.

 

El Consell està integrat per:

 • Residents de la Fàbrica de Creació
 • Treballadors i treballadores de la Fàbrica de Creació
 • Festivals i activitats externes musicals que tenen lloc al recinte de la FiC
 • Institucions i entitats de Sant Andreu relacionades amb la música i l’educació
nau fabra

Un òrgan que permet la coproducció de polítiques públiques, de manera participada. Un espai on reunir residents, associats i entitats del barri amb capacitat d’establir valors, metodologies i criteris compartits que marquen una part del camí de la Fàbrica i faciliten el seu arrelament social a través de persones i col·lectius que la doten de continguts.

El Consell de la Fabra i Coats és un punt de trobada i comunicació: el ple i les comissions del Consell també són un espai per manifestar les inquietuds, necessitats i propostes per millorar el funcionament de la FiC. Aprenem conjuntament i proposem solucions pensant en el bé comú.

El Consell de la Fabra i Coats és un espai de cohesió: a través d’aquest òrgan, la comunitat de la Fàbrica de Creació es troba, es coneix i fomenta el seu vincle, part essencial d’un espai de recerca, creació i innovació en matèria cultural. Aquesta dinàmica de treball i convivència facilita la col·laboració entre diferents residents i l’intercanvi de recursos.

El Consell és, també, una eina que obre la Fàbrica a les entitats del barri que tenen vinculació amb la cultura, la creació i la creativitat musical per tal de compartir recursos i emprendre accions conjuntes.

 

El Consell s’organitza de la següent manera i ha començat treballant aquests temes:

 • PLE DEL CONSELL: punt de trobada i de posada en comú de totes les persones que formen part del Consell.
 • COMISSIÓ DE LA MÚSICA: atès que la Fabra i Coats és la fàbrica de creació de referència en l’àmbit musical, el Consell compta amb un espai que aplega els agents vinculats a la música i a la investigació sonora. S’hi troben tant els projectes i artistes musicals residents a la Fàbrica de Creació, com actors del territori vinculats al món de la música.
 • COMISSIÓ DE RELAT: comunicació interna i externa.
 • COMISSIÓ D'EXTERIORS: relació amb altres fàbriques i institucions culturals arreu de la ciutat i del món.
 • COMISSIÓ D'EDUCACIÓ: treballa la relació entre cultura i educació a la FiC.
 • COMISSIÓ DE SEGUIMENT: supervisió i acompanyament dels projectes residents.
 • COMISSIÓ D'ACTIVITATS EXTERNES: definició de criteris per acollir activitats musicals externes.
 • COMISSIÓ EXECUTIVA: recollida de les propostes del ple i les comissions i posada en marxa de les propostes.