Barcelona Cultura

#JORNADES

ESPAI-E | Zona Intermèdia Taller Ángela Bonadies - Idensitat

12 - 15 juliol 2017

ESPAI-E | ZONA INTERMÈDIA
TALLER ÁNGELA BONADIES - IDENSITAT
Del 12 al 15 de juliol de 10:00-16:00
ID BARRI BESÒS: Baró de Viver / Trinitat Vella / Bon Pastor - BARCELONA

INTRODUCCIÓ
A Barcelona la noció i reivindicació del barri ressorgeix amb intensitat. El barri pren força i es reclama com a bastió d'identitat, de pertinença, d'autenticitat, de comunitat local; un indret sòlid des del qual fer front als fluxos de la mobilitat contemporània. Mentre els espais públics del centre ciutat són ocupats per estranys, els espais públics dels barris perifèrics són encara espais del local, petites resistències al tsunami de la temporalitat del visitant. La projecció i visió de la ciutat sol resumir-se en els seus eslògans. De l'anterior "Barcelona Inspira", orientat a generar un espai busines friendly per a creadors, emprenedors o joves talents, hem passat al "Sóc de Barri". La gran ciutat és la suma dels seus barris, de les persones que són del barri (habiten, treballen o hi participen). Però davant aquesta nova articulació discursiva apareixen diverses qüestions en relació a l'aïllament i la connexió entre les diferents demarcacions territorials de la ciutat barri.

S'han convertit aquests barris en una mena d'illa? I si són illes, quins espais transitables i identificables hi ha entre unes i altres? Algú reivindica les zones intermèdies com a part de la seva identitat, com a part del seu barri? Són aquests espais intermedis la perifèria dels barris? La precarització i la dualitat social està relacionada amb aquests espais?

TALLER
El taller Zona Intermèdia, desenvolupat per Idensitat i l'artista Àngela Bonadies, pretén observar, descriure i investigar els complexos i particulars processos que es deriven de l'ancoratge en el lloc i en el temps del concepte de barri, entès com una entitat delimitada i reconeixible per seus habitants, en relació als espais fronterers que funcionen com a eixos connectors entre un barri i un altre. Tot això, en un paisatge amb interessants complexitats socials i urbanístiques generades per la dispersió dels nuclis urbans, caracteritzats per un ressorgir identitari i de pertinença. Aquest taller forma part del projecte ID Barri Besòs, que es realitza als barris de Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver, de Barcelona.

Els objectius del taller són analitzar per entendre les dinàmiques de l'espai fronterer i intermedi; visualitzar per interpretar les articulacions diverses que sorgeixen en llocs que no són reivindicats com a part de la identitat d'un barri i, en definitiva, transitar aquests marges del paisatge que funcionen tant com a elements d'aïllament com de connexió.

ESPAI-E és l'espai educatiu epxerimental d'Idensitat que promou tallers, seminaris i activitats teòrico-pràctiques posant en relació ciutat, creació i espais socials. Aquest taller compata amb la col·laboració de Fabra i Coats - Fàbrica de Creació.

METODOLOGIA
A través d'exploracions i rutes a peu i de la visita d'agents del context local, explorarem i assajarem maneres d'aproximar-se al paisatge intermedi situat entre els barris de Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver, tres barris propers i units pel pasiaje semi-rural del riu Besòs, però que en la pràctica es troben poc connectats entre si.
El taller conclourà amb la realització d'una publicació conjunta que es presentarà a l'espai públic, i que formarà part d'una trilogia de tallers desenvolupada per IDENSITAT amb diferents artistes i col·lectius sobre els conceptes de l'Aïllament i la Connexió, l'eix de treball de ID Barri Besòs.

Dates i lloc
Del 12 al 14 de juliol, de 10 a 16h amb espai de treball disponible fins a les 19.
15 de julio d'11 a 14h presentació de resultats
Segona planta Fabra i Coats Fàbrica de Creació.

Preu i inscripcions
35 euros. Inclou el dinar dels tres dies de taller (de dimecres a divendres).
Inscipció: > ACCÉS AL FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Dirigit a
Artistes, dissenyadors, arquitectes, antropòlegs/es, geògrafs/es urbans, sociòlegs/es, historiadors/es de l'art, educadors/es socials i estudiants d'aquestes disciplines o altres interessades en l'àmbit de treball proposat.

Direcció del taller
Ángela Bonadies va estudiar arquitectura i és artista veneçolana. Desenvolupa projectes a través de la fotografia, el vídeo i a escriptura. Ha exposat, entre d'altres espais, en Perifèric Caracas Art Contemporani; MACBA, Barcelona; WKV, Sttutgart; ZKM, Karlsruhe; Obriu Caracas; Centre d'Històries de Saragossa; Es Baluard, Palma; MARC, Monterrey; ArtRio Solo Projects, Rio de Janeiro; Sala Mendoza, Caracas; Espai Mercantil, Caracas; Societat Martina Sarmento, Guimaraes.

Ángela Bonadies va impartir el taller Estructures d'Excepció, vinculat a l'exposició Translocacions d'Idensitat, realitzada a Arts Santa Mònica entre 2014 i 2015. El taller es va desenvolupar en dues fases i de realitzar un interessant treball al voltant del port de Barcelona, ​​que es va presentar a la galeria i espai de residència Homesession al juliol de 2016.

www.angelabonadies.com
Taller ESTRUCUTRAS D'EXCEPCIÓ

PROGRAMA
Dia 1: de 10 a 16h amb espai de treball disponible fins les 19h.
Ruta per la zona a treballar a càrreg de Milla Besòs:
Milla Besòs és el nom d'un grup d'estudiants d'arquitectura de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès que porten a terme un projecte enfocat a la rehabilitació dels barris que limiten amb el riu Besòs. L'objecte del projecte és promoure espais d'intercanvi entre diferents agents, per tal de millorar la problemàtica d'aquests. Concretament Milla Besòs està treballant sobre el teixit en desús situat al voltant de la central potabilitzadora d'aigua ETAP Besòs, per ser un punt estratègic amb condició de frontera entre els diferents barris.

Presentació de participants i d'Àngela Bonadies. Presentació de la metodologia de treball i preparació dels taller de forma col·lectiva.

Dia 2: de 10 a 16h amb espai de treball disponible fins les 19h.
Visita d'agents locals: A través de la conversa amb agents que treballen als barris de l'eix Besòs situarem els punts visitats a llarg de la ruta i establirem zones de treball on continuarem treballant.

Agent: Servei per la Convivència a l'Espai Públic de Trinitat Vella
Es tracta d'un servei del districte de Sant Andreu que depèn de l'àrea de Prevenció. És un equip d'educadores i treballadores socials especialitzades en Treball Comunitari i Espai Públic. Elabora projectes i realitza accions comunitàries i grupals d'acord amb els següents eixos transversals: 
Espai Públic i Veïnatge (Problemàtiques i conflictes que tenen a veure amb l'espai físic ) i Diversitat, Convivència i Interculturalitat (Dificultats de convivència, prejudicis i actituds racistes entre col·lectius) i Sensibilització per la gestió alternativa de conflictes (generar una visió no destructiva del conflicte i desenvolupar una cultura de prevenció en conflictes).

Dia 3: de 10 a 16h amb espai de treball disponible fins les 19h.
Sessió de treball amb visita a l'Arxiu Municipal de Sant Andreu i producció de la publicació col·lectiva. 
A través de la visita al fons de l'Arxiu podrem conèixer i situar l'entorn que hem treballat i les transformacions que l'han atravessat durant el seu passat.

Dia 4: de 11 a 14h
Presentació de resultats