Barcelona Cultura

#FIRA

Fira d’Economia Solidària de Catalunya

20 - 22 octubre 2017

La FESC 2017 vol obrir un espai on reflexionar sobre les diverses modalitats de gestió dels béns, recursos i espais: la gestió pública, la comunitària i la cooperativa, per tal d’aprofundir en aquestes nocions de què és allò comú i com garantim que el que es crea des del moviment cooperatiu en formi part, construint una economia col·lectiva i accessible, enfront del model neoliberal.

Es calcula que a la FESC 2017 hi participaran al voltant de 180 organitzacions de l’economia social i solidària i s’espera que hi assisteixin més de 20.000 persones.

Horaris:

Divendres: sessió inaugural, de 19.30 a 21 h

Dissabte de 10 a 20.30 h i diumenge de 10 a 14.30 h

Consulta el programa complet.