Barcelona Cultura

#CONCERT

Thor and Friends #ConcertsPròxims

12 desembre 2017

És una aventura minimalista que explora les possibilitats que ofereixen aquests músics d’Austin. El primer resultat és un brillant treball homònim, amb marimbes, xilòfons i vibràfons que serveixen per a construir una excitant base de polirítmia sobre la qual viuen melodies i textures nascudes a partir de pedals, sintetitzadors analògics, violins, violes, contrabaixos, clarinets, duduks i oboès. Una deliciosa exquisidesa.

Dimarts 12 de novembre, a les 20.30 h

Entrades ja a la venda