Barcelona Cultura

#CONVOCATÒRIA

Premis Future Internet - Perfoming Arts

26 maig - 12 juny 2015

El programa Barcelona Innovació ofereix dos premis Future Internet - Perfoming Arts, adreçats a les indústries culturals i creatives de Barcelona, dotats amb 20.000 € cadascun, i una presentació pública del prototip del projecte realitzat abans del 31 de juliol amb una avaluació per accedir al programa de coproducció del Grec Festival de Barcelona 2016.

L’objecte d’aquest premi és la concepció i creació d’un projecte d’experimentació en l’àmbit de les arts performatives, de caràcter multidisciplinari i creació distribuïda.

La sessió informativa adreçada als candidats potencials tindrà lloc el dimarts 19 de maig, de 18 a 20 h, a Fabra i Coats - Fàbrica de Creació, i contindrà:

- Explicació de les tecnologies FI (Future Internet), en concret SPECIFI DMP (Distributed Media Platform).

- Presentació de la xarxa de ciutats europees disponibles per desenvolupar els projectes en el marc de l’Anella Creativa.

- Recursos disponibles per desenvolupar els projectes objecte d’aquests premis.

La convocatòria romandrà oberta del 26 de maig al 12 de juny de 2015.

Les bases de la convocatòria les podreu trobar aquí.

La resolució de la convocatòria es farà publica el dia 18 de juny aquí.