Fabra i Coats - Fàbrica de Creació és un dels equipaments de Sant Andreu que col·laborarà amb el Calidoscopi 2019 (festival dedicat a la ciència ciutadana) en la confecció d’un mapa sonor del districte. Per una banda, s’oferirà a la Fàbrica un taller gratuït d’edició sonora; i per l’altra, dos dels nostres residents (Sara Fontán i el trio Aalbers) seran peces fonamentals en el resultat final de la proposta.

La idea del Mapa Sonor sorgeix de l’interès de diversos equipaments de Sant Andreu per saber a què sonen els carrers, les places, els parcs o els espais que conformen el districte. El Mapa es realitzarà a través d’un seguit d’intervencions, totes desenvolupades amb la participació de la ciutadania, per tal de documentar, enregistrar i alhora anotar els sons que ens envolten caracteritzant la identitat sonora dels barris i desxifrant analíticament com es perceben des d’un punt de vista científic.

Aquestes sessions s’han batejat com a atrapa-sons, i es faran seguint un protocol fixat pel Grup de Tecnologies Musicals (MTG) de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Phonos, en col·laboració amb BitLab. Un cop es tingui el material, s’emmagatzemarà a la plataforma de sons col·laborativa Freesound i se n’extrauran descriptors científics per explicar com el nostre cervell percep i intercepta els sons que ens envolten a partir de models matemàtics. A continuació, es generarà el Mapa utilitzant eines cartogràfiques digitals en col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). I posteriorment, el material sonor serà treballat pels nostres artistes Sara Fontán i Aalbers per tal de crear paisatges sonors per musicar cadascun dels barris que conformen el districte. Aquestes creacions musicals, juntament amb els resultats del Mapa Sonor, seran presentades durant un concert que se celebrarà el 24 de maig al Centre Cívic Sant Andreu.

El taller, per la seva part, es realitzarà a partir dels enregistraments dels espais públics fets durant les sessions d’atrapa-sons al districte. Serà el dia 15 de maig entre les 18 i les 20 h, a càrrec de Bitlab. Per participar al taller és necessària la inscripció prèvia en aquest enllaç.