El passat dimarts 19 de febrer es va reunir la Comissió de Selecció per decidir quins són els nous projectes d’iniciatives culturals que residiran a Fabra i Coats - Fàbrica de Creació.

Fabra i Coats - Fàbrica de Creació de Barcelona acollirà tres nous projectes d’iniciatives culturals, tant de nova incorporació o que renoven la seva residència, que habitaran als diversos espais de l’equipament.

Els seleccionats són els següents:

Associació Cultural Arran del Cel

Quesoni Cooperativa

Marc Parramon

La Comissió de Selecció estava formada per Ingrid Guardiola, Cristina Riera i Ione Hermosa, a proposta del Consell de Cultura; Núria Rubio i Salvador González, en nom de la Comissió de Seguiment de projectes de Fabra i Coats - Fàbrica de Creació; Margarita Troguet, com a membre independent a proposta de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB); i Carles Sala, com a membre de l’equip gestor de Fabra i Coats - Fàbrica de Creació. També van participar de la reunió, amb veu però sense vot, Rosa Gibert i Mireia Burrull, de l’equip de coordinació de l’equipament.