Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona acollirà tretze noves residències artístiques i sis nous projectes d’iniciatives culturals. La decisió s’ha pres en tots dos casos a través d’una Comissió de Selecció i d’acord amb els criteris recollits en les bases de les propostes presentades a la convocatòria de maig del 2019 per a la cessió temporal d’espais.

Projectes seleccionats en modalitat de propostes artístiques

La Comissió de Selecció de projectes artístics ha resolt la incorporació dels següents projectes:

La Tenda (Neus Vila)
Paparazzi Paral·lel Ensamble (Sergio Gilabert)
Sarah Fisher
Amalgamas (Jessica Moroni)
El ciclo eterno de las cambiantes cosas (Luis Tabuenca)
Ominira-Extinction (Alexis Rossell Vega)
Turing Tarpit (Ramon Casamajó Canals)
Patterns (Aldo Arana i Jorge Viñals)
Aalbers (Luis Tiago Castro)
Arash Fayez
José y sus Hermanas (Carolina Manero Heras)
The prepared piano DJ set (Juan José Ochoa)
Decadència (Gloria Balañá Altimira)

Els membres de la Comissió de Selecció son: Martí Sales, Iban Beltrán i Nora Ancarola, a proposta del Consell de Cultura; Hans Laguna i Alexandra Laudo, membres de la comissió de seguiment de projectes de la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona; i Joana Hurtado, directora de la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona. Tots ells van assistir a la reunió a excepció d’Alexandra Laudo, que va excusar la seva participació i va fer un informe de valoració per escrit. També hi ha participat, amb veu però sense vot, Maria Masoliver, coordinadora de la Fàbrica de Creació.

Projectes seleccionats en modalitat de propostes d’iniciatives culturals

La Comissió de Selecció de propostes d’iniciatives culturals ha resolt la incorporació dels següents projectes:

Arsgames Asociación Cultural (Luca Carrubba)
Creative Branding Studio (Alberto Exposito López)
Duae Collective (Luna Chiara Coppola)
Sound Diplomacy (Azucena Micó)
Associació Livemedia (Maria Escobedo)
Osmologies (Meritxell Virgili)

Els membres de la Comissió de Selecció son: Toni Giró, Cristina Riera i Ione Hermosa, a proposta del Consell de Cultura; Núria Rubio i Salvador González, membres de la comissió de seguiment de projectes de la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona; Margarita Troguet, membre independent a proposta de l’ICUB; i Joana Hurtado, directora de la Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona. També hi ha participat, amb veu però sense vot, Maria Masoliver, coordinadora de la Fàbrica de Creació.

Avís

Comencem un període de canvis per a la renovació de les convocatòries de Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contemporani de Barcelona. Per això l’estada dels projectes acceptats en aquesta convocatòria només podrà durar fins al 29 de febrer de 2020. Amb la voluntat que aquest canvi sigui beneficiós per a tothom, us convidem a presentar-vos a les noves convocatòries tan bon punt es facin públiques.