Des d’avui ja es poden consultar en aquest enllaç del web de l’Ajuntament de Barcelona les bases de la convocatòria pública per proveir d’una nova direcció la Fàbrica de Creació i el Centre d'Art Contemporani de Barcelona Fabra i Coats, adscrita a la Direcció de Cultura de Proximitat de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).

Un nou projecte integrador

La Fabra i Coats - Fàbrica de Creació de Barcelona és una de les onze fàbriques que actualment té la ciutat. Ha tingut un important recorregut marcat per la seva capacitat d’acollir artistes, festivals de diversa classe i entitats i empreses culturals en residència amb un marcat perfil vertebrador del teixit cultural local. Alhora, i ubicat en el mateix recinte, la Fabra i Coats és també la seu del Centre d’Art Contemporani de Barcelona Fabra i Coats, que va començar a desenvolupar la seva activitat a partir de la certesa que Barcelona necessitava un Centre d’Art Contemporani que potenciés la recerca, la producció, l’exposició i la difusió de pràctiques artístiques contemporànies.

Tant la Fàbrica com el Centre d’Art es troben avui en un procés de re-disseny que recull l’enorme potencial del context actual. Un nou projecte integrador que reconegui els objectius preestablerts de cada espai, però que cerqui nous horitzons com a equipament cultural amb una perspectiva contemporània, global i alhora imbricada a la ciutat.

Objectius artístics i de gestió

A més dels mèrits i les competències professionals, també es valorarà el projecte de programació artística i de gestió que presenti cadascuna de les persones aspirants. Aquest document explicatiu, d’un projecte de 5 anys, haurà de desplegar les propostes de suport a la creació, amb una especial menció a la recerca en educació i cultura que caldrà desenvolupar; una proposta de línies de programació artística del Centre d'Art Contemporani; un pla per a l’establiment d’estratègies de cooperació en xarxa amb altres centres de creació, exhibició i/o producció del territori català, de l’estat espanyol i internacionals, i programes i estratègies de vinculació i treball amb la comunitat local, entenent les dimensions de Recinte de Fabra i Coats, el barri de Sant Andreu i de la ciutat de Barcelona. La retribució bruta anual és de 65.066,50 euros.

Les sol·licituds presentades seran analitzades per una comissió de valoració formada per tres persones, que podrà servir-se d’una comissió assessora constituïda a aquest efecte, formada per sis persones més. El termini de presentació de les convocatòries acaba el 30 de gener, i el projecte es podrà presentar fins al 18 de febrer de 2019.

Aquí podeu consultar les bases completes de la convocatòria.