El projecte artístic IDensitat, resident a Fabra i Coats - Fàbrica de Creació, té oberta fins al divendres 22 de març la convocatòria Nexes / Poblenou, un espai de recerca i experimentació artística impulsat conjuntament amb La Escocesa a partir de l’eix temàtic En transició-treball.

L’objectiu principal consisteix en obrir una via de recerca artística per explorar les transformacions i nous imaginaris que afecten a conceptes com treball, obrer, classe creativa, fàbrica, producció, indústries creatives, atur, flexibilitat laboral, divisió del treball, emprenedoria, precarietat, deslocalització o altres paraules vinculades, així com la relació entre elles.

Alhora es vol experimentar en l’activació de processos que involucrin a persones o col·lectius del barri del Poblenou. La temàtica que aquí es proposa s’adequa a la naturalesa del propi espai de La Escocesa i del barri, llocs que es troben en transició, immersos en un procés que afecta tant la forma com les activitats i relacions que s’hi despleguen. Amb aquesta convocatòria es busca fomentar el creuament i els nexes entre recerca, experimentació, pràctiques artístiques i espai social.

Per optar a aquesta convocatòria, els sol·licitants hauran de tenir una provada trajectòria artística i residir a l’àrea de Barcelona durant el calendari marcat pel desenvolupament del projecte presentat.

Per a més informació i bases en detall, consulteu aquest enllaç.