The Good Good és una entitat recentment creada de programació, promoció i producció artística i cultural de música i de les seves connexions amb altres disciplines artístiques contemporànies (arts visuals, arts del moviment, performance), especialitzada en l’art emergent, la creació i la projecció artística. Donen suport a artistes no habituals i a propostes arriscades i necessàries. Actualment desenvolupen programació regular a través del festival The Exploding Plastic Fest, que té lloc a Hangar i a la Sala Hiroshima. Els seus valors són el compromís, la innovació, el risc creatiu, el treball en xarxa, les bones pràctiques i l’accés lliure a la cultura.