"Catalunya amb els refugiats" cancel·la la recollida a la Fabra i Coats

Solidaritat. "Catalunya amb els refugiats" ha cancel·lat la recollida prevista al recinte de la Fabra i Coats per aquest dissabte.

“Catalunya amb els refugiats” ha cancel·lat la recollida prevista al recinte de la Fabra i Coats per aquest dissabte.

Les enti­tats organ­itzadores de la cam­pa­nya “Catalunya amb els refu­giats” han demanat que s’aturi la rec­ol­l­ida de mate­r­ial prevista al recinte de la Fabra i Coats i que aque­lls col·lectius que ja n’hagin rec­ol­lit es posin en con­tacte amb ells per quedar d’acord amb la entrega en el telèfon: 934 662 462 / refugiats@nouscatalans.cat