Nit dels Museus - 'Pròxima inauguració'

Per a la Nit dels Museus d’enguany, La Escocesa presenta, al Castell de Montjuïc, el projecte Pròxima inauguració. Es tracta de la presentació irònica de la falsa propera inauguració d'un centre comercial al Castell. Pròxima inauguració és la resposta d'un símbol monumental desproveït de contingut i actualitzat en la imposició d'un nou significat d'acord amb les formes de violència que es practiquen actualment, en totes les ciutats, des del triomf del neoliberalisme i de la neocolonització. Així doncs, l'artista resident Daniel de la Barra instal·larà, a les façanes adjacents de l'entrada principal del Castell, dos grans cartells publicitaris que anunciaran la propera obertura.

 

En paral·lel, es distribuirà una petita publicació que reinterpreta el Boletín mensual de la Sociedad de Atracción de Forasteros, revista històrica, impulsada per membres de la burgesia catalana, que va contribuir a transformar la realitat urbana en clau turística, per  desproveir-la de les seves càrregues socials i resignificar-la com a un símbol merament identitari i icònic. La publicació promocionarà la posició estratègica del Castell com a centre comercial i presentarà irònicament les diverses propostes artístiques que s’hi exposen i que funcionen com a elements d’atracció per al visitant.

 

Munició, de Marina Rubio, és una instal·lació de peces cilíndriques de fang negre que simbolitzen una trajectòria fragmentada dels projectils llançats pels canons del Castell. La proposta estableix una analogia entre el canó d’artilleria i la màquina extrusora de fang, relacionant la trajectòria del projectil amb els bombardejos a la població exercits des del Castell en diverses etapes en què va estar militarment actiu.

 

Zosen Bandido ha creat figures de nahuals, criatures mesoamericanes que destaquen per la seva capacitat de transformació: durant el dia tenen aspecte de persona i a la nit es converteixen en animals o figures fantàstiques. A través d’aquestes figures, Zosen vol donar compte simbòlicament de les múltiples significacions del Castell de Montjuïc.

 

Juan David Galindo, a través d’una reforma falsa dels murs del Castell, subratlla la doble accepció contemporània de la paraula mur, dos règims que funcionen com a dues cares de la mateixa moneda. Avui, el mur de Facebook se sobreposa a l’accepció corrent de mur com a separació i clausura. Galindo explora el concepte de guerra perpètua i la seva relació amb les xarxes socials i internet en general.

Castell de Montjuïc (Carretera de Montjuïc, 66, 08038 Barcelona)
Dissabte 19 de maig, de 19.30 a 0.30 h

Entrada lliure

Per a tots els públics

Organitza: La Escocesa