Convocatòria per a la Direcció artística de La Central del Circ

01 novembre de 2019 to 12 gener de 2020

Dins de l’equip de gestió d’aquest equipament, la direcció artística selecciona els continguts artístics i traça les principals línies de programes, projectes i activitats que es desenvolupen en aquest centre.

És, per tant, molt important que aquesta figura vetlli perquè els continguts artístics que proposa l’espai s’adeqüin al context actual, tinguin en compte la trajectòria de La Central i el seu equilibri en el sector i es posicionin de manera clara pel que fa a la investigació, la creació i la generació de coneixement dins de les arts del circ.

 

Més detalls sobre la tasca de la direcció artística, aquí.

 

El dimecres 11 de desembre tindrà lloc a La Central del Circ una sessió informativa sobre aquesta convocatòria.

Tasques

 • Definició del projecte artístic de La Central, juntament amb l’equip de coordinació i l’aprovació de la Junta Directiva de l’APCC.
 • Selecció i acompanyament artístic de les companyies residents en col·laboració amb el Consell Artístic de La Central.
 • Generació d’activitats d’interrelació entre els/les artistes usuaris i usuàries del centre conjuntament amb la resta de l’equip.
 • Participació en comitès i en altres processos de selecció propis o d’entitats col·laboradores d’àmbit local o europeu.
 • Elaboració de la proposta del programa d’activitats anual en coordinació amb l’equip de La Central del Circ.
 • Participació en les reunions amb la Junta Directiva de l’APCC com a membre convidat de la Junta. 
 • Representació de La Central del Circ – en l’entorn local, nacional i internacional – per establir xarxes de relació i col·laboració amb el territori, els centres de creació, els equipaments culturals, etc.
 • Participació en el disseny i execució dels projectes internacionals de La Central del Circ.

Disciplina artística

Circ

A qui va dirigit

Les persones candidates han de:

 • Provenir del món del circ i tenir experiència en l’àmbit de la direcció artística.
 • Tenir coneixement de l’entorn del circ català i internacional.
 • Ser capaces d’expressar-se almenys en castellà i anglès i es valorarà positivament que parlin català així com altres idiomes.
 • Tenir disponibilitat per viatjar.
 • Tenir aptituds per treballar en equip.
 • Tenir coneixements tècnics de l’àmbit del circ i les arts escèniques.

Lloc

La Central del Circ
Moll de la Vela, 2
08930 Barcelona
www.lacentraldelcirc.cat

Data de sol·licitud

Fins al 12 de gener de 2020.

Criteris de valoració

Que les persones candidates tinguin:

 • Experiència en el terreny de la gestió cultural.
 • Capacitat de negociació i visió estratègica.
 • Capacitat d’organització i autonomia.
 • Habilitats de lideratge i resolució de conflictes.

Condicions

La jornada de treball prevista és de 33 hores setmanals, amb un horari flexible. Aquestes hores es repartiran entre tasques d’oficina, viatges, reunions i acompanyament de les companyies residents. En cas de ser més d’una persona, es valorarà, conjuntament, la millor manera d’organitzar les jornades en relació amb les tasques de cadascú.

 

El sou mensual brut serà de 2.140 € distribuïts en 12 pagues i el contracte serà per “obra i servei”. En cas de ser més d’una persona, es valorarà, conjuntament, la millor manera d’establir el contracte i el sou s’haurà de dividir entre les diferents persones.

 

La incorporació s’efectuarà al mes de febrer de 2020.

 

El càrrec tindrà una durada inicial de 3 anys, amb possibilitat de pròrroga d’1 any més, i s’establirà un període de prova de 3 mesos.

Selecció

Es farà una primera valoració de les candidatures per part de l’equip de La Central del Circ.

 

En una segona fase, es crearà una comissió formada per:

 • Artistes amb implicació en projectes de La Central del Circ que hagin participat de manera activa en alguna activitat o dispositiu o hagin format part del grup impulsor d’algun projecte d’aquesta (2)
 • Membres de la Junta Directiva de l’APCC (2)
 • Membres del Consell Artístic de La Central (2)
 • Personal de La Central del Circ (2/3, depenent de la fase del procés)

 

Aquesta comissió valorarà les candidatures i proposarà entrevistes amb les persones que consideri pertinents per tal de seleccionar la persona idònia per ocupar el càrrec.

 

La selecció de les persones que estaran a la comissió es farà de la següent manera:

 • Les persones de la Junta de l’APCC seran nomenades per la mateixa junta.
 • Les persones de l’equip de La Central seran gerència i cap de projectes. En la fase de lectura de projectes també hi participarà la direcció artística actual.
 • Els/les artistes seran seleccionats/des per convocatòria pública i valorats/des per l’equip de La Central.

Presentació de les candidatures

Les persones candidates han de fer arribar la seva candidatura amb la següent documentació:

 • Projecte en el qual es reflexioni sobre la projecció i el posicionament artístic de La Central del Circ en els pròxims anys. Haurà de tenir en compte les seves implicacions a escala local, nacional i internacional i contemplar la trajectòria desenvolupada fins ara.
 • Carta de motivació per optar a aquesta plaça.
 • Currículum vitae.

 

Les candidatures s’hauran de fer arribar mitjançant aquest formulari amb data límit de 12 de gener de 2020.

Altres beques relacionades