Residència associada a l’Espai d’Arts de Roca Umbert

01 abril de 2019 to 31 desembre de 2019

Roca Umbert és un espai cultural al servei dels processos creatius, la formació artística i el diàleg entre les arts, que avança cooperant amb el teixit artístic emergent, amb especial interès en el camp de la imatge com a eina de creació i de transmissió de coneixement.

 

L’Espai d’Arts és l’equipament de Roca Umbert que concentra el programa de creació, producció i difusió contemporània en arts visuals i/o amb altres disciplines relacionades.

 

Tota la informació a les bases de la convocatòria.

Disciplina artística

Arts visuals i de la imatge

A qui va dirigit

La convocatòria s’adreça a persones físiques i jurídiques – artistes, col·lectius, associacions- que treballin en l’àmbit de les arts visuals i de la imatge o en disciplines relacionades.

Objectiu de la residència

L’objectiu d’una residència associada és fer un acompanyament o assessorament puntual als projectes desenvolupats per la persona associada, així com l’ús dels espais comuns de la zona de residències a l’Espai d’Arts de Roca Umbert.

 

Les persones que es beneficien d’aquest servei hauran de participar activament en la programació de Roca Umbert i compartir les experiències amb la resta d’artistes residents.

 

Roca Umbert promourà la realització de trobades, reunions i sessions de treball individuals o grupals o de formació contínua amb els artistes residents, comissaris i/o professionals del sector.

 

En funció de les característiques dels projectes, i si Roca Umbert ho considera oportú, es podrà disposar segons el catàleg de preus de la societat, de material tècnic bàsic, com ara equip de so i llums, plató petit CTU i/o altres espais, de manera puntual.

Modalitats de residència

A_Modalitat d’artistes professionals

Adreçada a persones físiques i jurídiques –artistes, comissaris, estudiants, col·lectius, associacions- que treballin en l’àmbit de les arts visuals i de la imatge o disciplines relacionades, amb una voluntat de professionalització de la seva trajectòria o perquè s’estan formant en aquest àmbit.

 

B_Modalitat per a no professionals

Adreçada a persones físiques i jurídiques de la comarca -col·lectius, associacions-, que desenvolupin activitats en l’àmbit de les arts visuals i de la imatge o en disciplines relacionades sense una voluntat de professionalització.

Prestacions

 • Neteja bàsica dels espais comuns i d’ús no exclusiu i manteniment de la infraestructura
 • Control d’accés al recinte
 • Zona Wifi
 • Zona office: nevera, microones i cafetera
 • Zona comuna amb taules de treball i eines diverses
 • Forn de ceràmica, tòrcul mida A3, espais comuns de neteja d’eines, torn de fang i cambra fosca amb insoladora per a serigrafia

Condicions

Compromisos dels/les residents

 • Complir la normativa de Roca Umbert i la normativa específica de l’equipament.
 • Els projectes desenvolupats durant la residència associada s’hauran d’identificar com a producte cultural amb la marca “Fet a Roca Umbert” en els elements de difusió, dossiers de premsa i/o promoció del projecte. Roca Umbert tindrà dret d’exhibició i comunicació pública de les imatges amb la finalitat de promoure, difondre i documentar la residència, sense límit temporal ni territorial. Tots els dossiers presentats passaran a formar part del fons documental de Roca Umbert Fàbrica de les Arts.
 • Informar l’equip gestor de l’Espai d’Arts de Roca Umbert de l’estat dels projectes quan se’n facin presentacions, exposicions, presentacions a convocatòries, etc. en altres centres.
 • Participar en les diverses activitats que el centre proposi, enteses com a part constitutiva de la residència.
 • Participar en la jornada anual de portes obertes que organitza Roca Umbert Fàbrica de les Arts.

Durada de la residència

Una vegada la persona és admesa, es renovarà cada any automàticament si cap de les dues parts notifica el contrari.

Lloc

Roca Umbert Fàbrica de les Arts
C/ d’Enric Prat de la Riba, 77
08401 Granollers (Barcelona)
www.rocaumbert.cat

Data de sol·licitud

De l’1 d’abril al 31 de desembre de 2019

Criteris per a la selecció

A_MODALITAT D’ARTISTES PROFESSIONALS

 • CV i la trajectòria general de l’artista

 

B_MODALITAT PER A NO PROFESSIONALS

 • Carta de motivació explicant quins projectes es vol desenvolupar
 • Dossier de treballs fets anteriorment

Selecció

 • Un/a tècnic/a de l’oficina de coordinació de Roca Umbert
 • Un representant de l’empresa adjudicatària de la gestió i dinamització d’arts visuals i plàstiques de Roca Umbert.

Presentació de les candidatures

Documentació que cal presentar:

 • Document de sol·licitud (bases)
 • Fotocòpia del document d’identitat (DNI o passaport)
 • Documentació requerida segons la modalitat

 

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació total de les bases i la resolució del jurat, així com els canvis que, com a conseqüència de factors aliens a Roca Umbert Fàbrica de les Arts SL, es puguin produir posteriorment.

 

Roca Umbert es reserva el dret de resoldre tot allò no previst en aquestes bases, inclosa la possibilitat de revocar la decisió del jurat si el desenvolupament dels projectes no s’adequa als objectius de la present convocatòria.  

 

Es poden presentar les sol·licituds formalment al Registre de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, de 9.00 a 14.00 h, o bé fer-les arribar a: gestio@rocaumbert.cat

Informació de contacte: 

Per a qualsevol aclariment o per visitar els espais escriviu a: espaidarts@rocaumbert.cat

Altres residències relacionades