Residències d’arts escèniques 2019-2020

01 setembre de 2019 to 31 maig de 2020

El programa de residències del Centre Cívic Guinardó està dirigit a companyies amateurs i artistes en vies de professionalització que necessiten espai per a la creació o l’assaig del seu projecte escènic.

Disciplina artística

Arts escèniques

A qui va dirigit

A companyies amateurs i artistes en vies de professionalització.

Lloc

Centre Cívic Guinardó
Ronda del Guinardó, 113
08041 Barcelona
ajuntament.barcelona.cat/ccivics/guinardo

Data de sol·licitud

De setembre de 2019 a maig de 2020

Prestacions

 • 6 hores setmanals gratuïtes de cessió d’espai durant 3 mesos, amb la possibilitat de prorrogar dos trimestres més com a màxim.
 • Representació del projecte creat dins del cicle  Guinardó a Escena
 • Hores de tècnic de sala el dia de la representació. 
 • Difusió externa de la presentació del projecte a través dels nostres canals de comunicació. Així i tot, la companyia s’ha d’implicar en la seva distribució.

Condicions

 • Les companyies seleccionades hauran de fer una actuació a Guinardó a Escena com a contraprestació, en cas que això no sigui possible es pactarà quina serà la contraprestació amb l’equip del centre.
 • Les companyies seleccionades hauran d’assistir obligatòriament a les comissions de treball de Guinardó a Escena que organitza l’equip del centre trimestralment.

Selecció

 • L’equip del Centre Cívic Guinardó es reunirà la primera setmana de cada mes per valorar les propostes rebudes. Abans del dia 10 de cada mes es comunicarà la resolució als/les sol·licitants.
 • Les propostes que l’equip del centre consideri que s’ajusten als criteris però no hagin estat seleccionades per manca de disponibilitat d’espais, passaran a una llista d’espera per ser admeses quan hi hagi disponibilitat.

Presentació de les candidatures

L’artista o companyia han d’aportar:

 • Currículum artístic de la companyia o artista o una descripció breu de la seva trajectòria.
 • En cas de tenir-ne, dossier de l’obra que es vol crear (sinopsi, necessitats tècniques, etc.).
 • Calendari de producció.
 • En cas de tenir treballs anteriors, un parell d’enllaços on poder visionar-los.
 • Qualsevol altra documentació que la companyia consideri que ajudi a la comprensió del projecte.
Informació de contacte: 

Informació i inscripcions: informacio@ccguinardo.cat

Altres residències relacionades