El període de preinscripció escolar comença el 13 d'abril

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre. El termini finalitza el dia 24.

Per fer la preinscripció cal:
Conèixer el calendari de tot el procés,
Consultar els centres i l’oferta de places escolars,
Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los,
Presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s’estableixi.
Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb l’aplicació dels criteris de prioritat.

Cada centre educatiu us pot informar del seu projecte educatiu, dels ensenyaments que imparteix, de les places de què disposa, de l’adscripció a altres centres i si té mitjans específics d’adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Normalment els centres organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripció.

Cada any el Departament publica la resolució que regula el procés de preinscripció, on s’estableixen les dates i els terminis que són específics per a cada ensenyament.

Dates de preinscripció del curs 2018-2019
Del 4 al 16 d’abril, per als ensenyaments professionals de música i dansa.
Del 13 al 24 d’abril, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.
Del 15 d’abril al 4 de juny, per als cicles formatius d’animació en circ i de tècniques d’actuació teatral.
Del 30 d’abril al 11 de maig, per a les llars d’infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d’infants poden establir un calendari propi; per tant, en aquests casos, caldrà consultar-los.
Del 8 de maig al 6 de juny, per als ensenyaments esportius (primer període).
Del 14 al 24 de maig, per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
Del 14 al 25 de maig, per als programes de formació i inserció.
Del 29 de maig al 7 de juny, per als cicles de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny.
Del 18 al 26 de juny, per als ensenyaments d’educació d’adults.
Del 2 al 6 de juliol, per al curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, excepte els que s’imparteixen en centres de formació d’adults que segueixen el seu calendari.
Del 3 al 6 de setembre a les 15 h, per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d’idiomes

Principals novetats

Ensenyaments obligatoris: Es redueix el calendari de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria. Aquest calendari respon als canvis organitzatius següents: El Departament redueix el calendari del procés gairebé un mes, d’acord amb la demanda reiterada de diferents sectors de la comunitat educativa.
Aquest endarreriment facilitarà que un major nombre d’alumnes nouvinguts o que es trobin situacions de canvis, per exemple de domicili, puguin participar en el procés de preinscripció de forma ordinària.

Ensenyaments postobligatoris
Enguany s’incorpora, com a novetat, la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior d’FP, amb la qual s’elimina la preinscripció en paper, com a primer pas en el repte de l’Administració electrònica i l’entrada necessària en el procés de preinscripció.

Els tècnics de formació professional que vulguin accedir a un cicle de grau superior de formació professional, participen en la preinscripció per la via d’accés 2. Els tècnics de formació professional que a més acreditin formació relacionada amb l’accés a cicles de grau superior podran accedir també per la via 2, amb prioritat respecte els anteriors.