Per una vida digna, suport a la renda garantida

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat avui una declaració institucional a favor de la renda garantida de ciutadania i ha assumit el compromís de col·laborar amb la llei impulsada al Parlament de Catalunya després d’una iniciativa legislativa popular que va recollir més de 120.000 signatures.

El consistori assumeix així el compromís de col·laborar amb el desplegament d’una normativa que desenvolupa l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que té com a finalitat que les persones i famílies en situació de pobresa tinguin assegurats els mínims d’una vida digna.

La declaració institucional demana específicament que s’implementi la totalitat de la Llei de la renda garantida de ciutadania, i en conseqüència, la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a temps parcial amb ingressos inferiors a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, l’IRSC. També sol·licita que s’actualitzi en el termini més breu possible l’IRSC, que roman congelat des de l’any 2010.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, així com representants dels diferents grups municipals, han rebut els representants de la Comissió Promotora després del Plenari del Consell Municipal.