Tots els districtes tindran un servei d’atenció i acompanyament a l’adolescència

L’any 2016 els cinc punts d’atenció “Aquí t’escoltem!” (ATE) van atendre 2.000 adolescents i joves. El 5 d’abril es va obrir el sisè punt, al districte de Sant Martí, i la previsió és obrir-ne un cada any fins a cobrir, el 2021, els deu districtes de la ciutat. El 2018 s’incrementarà el pressupost del servei en un 157%.

Els punts d’atenció “Aquí t’escoltem!” assessoren i escolten de manera confidencial adolescents i joves d’entre 10 i 20 anys, per acompanyar-los en el procés de creixement emocional. També s’hi realitzen activitats grupals per aprendre habilitats socials i competències personals.

Actualment existeixen sis punts “Aquí t’escoltem!” a Barcelona, als districtes de Sant Andreu, Nou Barris, Gràcia, les Corts, Sarrià – Sant Gervasi i Sant Martí, acabat d’obrir. Segons un informe de diagnòstic que s’ha elaborat, un total de 207 adolescents i joves han demanat assessorament individualitzat als punts “Aquí t’escoltem!” durant l’any 2016. Un 67% d’aquestes consultes són de noies. L’edat mitjana dels sol·licitants d’atenció és de 16 anys, i el 24% hi ha arribat derivat pels serveis socials. Altres usuaris hi han arribat a través del seu centre educatiu o pel consell de la família o de professionals d’entitats diverses, de l’àmbit de l’educació o de la salut.

El motiu més habitual de les consultes individuals és el malestar amb l’entorn familiar (38% de les consultes). Altres causes són les dificultats per relacionar-se (15%), la desorientació vital (14%), les dificultats de relació amb la parella (10%), el malestar emocional (8%), el procés de dol (7%), l’assetjament escolar (3%), el consum de drogues, l’angoixa o l’agressivitat.

Més enllà de l’atenció individual, 2.012 adolescents han participat durant el 2016 en les 74 activitats grupals d’assessorament i de formació organitzades pels punts “Aquí t’escoltem!”. La mitjana d’edat dels participants ha estat de 15 anys, i els tallers han tractat temes com la detecció de micromasclismes, l’educació emocional i el foment de l’autoestima.

El nombre elevat de consultes, tant individuals com grupals, ha portat a prendre la decisió d’incrementar el servei a tots els districtes de Barcelona. Així, cada any s’obrirà un punt nou a cada districte i es passarà dels sis que hi ha actualment a deu l’any 2021. “Hem vist que és un servei molt utilitzat pels adolescents i per les seves famílies, i per això hem decidit ampliar la xarxa, fins a arribar a tenir un punt per districte, per seguir atenent les necessitats dels adolescents i treballar conjuntament amb les famílies“, ha manifestat la regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran, Carmen Andrés.

Per augmentar el servei, la dotació pressupostària dels punts “Aquí t’escoltem!” s’incrementarà un 157% l’any 2018. Actualment el pressupost és de 225.290 euros, i passarà a ser de 578.845 euros. Aquest increment es mantindrà en els exercicis següents. També augmentaran les hores d’atenció de personal professional, amb 25 hores setmanals de servei d’educació social i 12 hores setmanals de servei de psicologia.

El Centre per a Famílies amb Adolescents

Els punts “Aquí t’escoltem!” formen part del Servei per a Adolescents i Famílies, que també proporciona informació, formació i orientació a famílies amb fills adolescents a través del Centre per a Famílies amb Adolescents. Durant l’any 2016, 866 mares, pares i tutors han participat en els 31 tallers de formació del centre, que han abordat temes com la tolerància a la frustració, la gestió emocional, la comprensió del pensament adolescent i la comunicació amb els fills.

More info